Niniejsze przepisy stanowią zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Doctor Nap®.

1. Postanowienia ogólne

Sklep Doctor Nap®, dalej nazywany Sklepem w niniejszych przepisach, zarządza sprzedażą towarów przez Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższych Regulaminów Zakupów oraz zgadzaniem się na jego postanowienia przed zawarciem transakcji zakupu-sprzedaży, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Konsumenta przez Sprzedawcę w celach związanych z złożeniem zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok (Sklep uznaje istnienie przerw technicznych, które uniemożliwiają Sklepowi akceptowanie i przetwarzanie zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów odbywa się w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin od czasu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w chwili, gdy Sklep zgromadził wszystkie zamówione przez Konsumenta produkty i/lub otrzymał pełną zapłatę za zamówienie. Konsumentami Sklepu są osoby, które ukończyły 13 lat (Kodeks Cywilny, art. 11-24). Jeśli ten warunek nie jest spełniony, umowa sprzedaży jest nieważna.

2. Składanie Zamówień

Zamówienie jest składane przez Konsumenta poprzez dodanie produktów z oferty Sklepu do koszyka i wypełnienie Formularza Zamówienia. Zamówienie można również złożyć telefonicznie lub drogą mailową. Przy składaniu zamówienia Sklep prosi Konsumenta o podanie dokładnych danych kontaktowych. Błąd w Formularzu Zamówienia może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić przetworzenie zamówienia. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma potwierdzenie emailowe o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku braku takiej informacji, Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub drogą mailową. Sklep ma prawo zweryfikować złożone zamówienie w przypadkach, które budzą wątpliwości co do możliwości jego realizacji, a także do anulowania zamówienia w przypadku braku płatności. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, poprzez PayU, PayPal lub przelewem bankowym. Metody płatności są opisane na stronie internetowej: Warunki Dostawy. Dane konta bankowego do przelewów (Płatność przelewem bankowym) MAJUMA, Justyna Grodzińska ul. Czartoryskiego 10, 95-030, Stara Gadka Numer konta: PL 19 1320 1537 2671 1661 2000 0001 Tytuł: numer zamówienia (otrzymany drogą mailową) Akceptacja zamówienia następuje: - dla zamówień za pobraniem - po złożeniu zamówienia, - dla zamówień opłaconych przelewem bankowym - po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Sklepu, - dla zamówień opłaconych za pomocą PayU lub PayPal - po pomyślnym zatwierdzeniu płatności. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku braku dostępności niektórych produktów w zamówieniu, Sklep informuje Konsumenta o stanie zamówienia. Konsument może wtedy zdecydować, jak postępować (częściowe spełnienie, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całego zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta, Sklep zastrzega sobie prawo do wysłania dostępnych przedmiotów w zamówieniu lub anulowania zamówienia. Czas dostarczenia zamówionych produktów do Konsumenta składa się z czasu uzyskania towaru (określonego dla każdego produktu) oraz czasu dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską/kuriera pod wskazany przez Konsumenta adres, z uwzględnieniem tylko dni roboczych. - przewidywana data dostawy = czas uzyskania towaru + czas dostawy - w dniu wysyłki zamówienia, Konsument jest o tym informowany w wiadomości email. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Doctor Nap® są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polskim rynku. Ograniczona liczba towarów jest przeznaczona na sprzedaż promocyjną i wyprzedażową. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności potwierdzonych otrzymanych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów dla tej formy sprzedaży, Sklep zastrzega sobie prawo do dostosowania zamówienia lub jego anulowania. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w polskich złotych i są wartościami brutto (zawierają VAT). Te ceny nie obejmują kosztów stałej opłaty za dostawę. Szczegółowy wykaz zawartości przesyłki, wraz z listą kosztów, jest dołączony do każdego zamówienia i dołączony do przesyłki z produktem zamówionym przez Konsumenta. Konsument ma prawo zażądać, aby szczegółowy wykaz zawartości przesyłki nie był dołączony do paczki. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie lub drogą mailową na adres sklep@doctornap.com do momentu przekazania zamówienia przez Sklep do pakowania. W przypadku zamówień składających się z kilku pozycji do dostarczenia w jednym opakowaniu, czas dostawy będzie zależał od czasu potrzebnego Sklepowi na zakończenie ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument uzgodnią inaczej.

3. Dostawa

Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysłanie zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem dostępnych usług przewozowych (przewoźnika), np. Poczty Polskiej/firmy kurierskiej. Koszt dostawy jest dodawany do zamówienia zgodnie z tabelą kosztów przesyłki. Zgodnie z "Kodeksem Cywilnym", przy wysyłaniu sprzedanego przedmiotu za pośrednictwem przewoźnika, Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki po jej odbiorze. Jeśli stwierdzono jakiekolwiek braki lub uszkodzenia przedmiotu, Konsument musi podjąć wszystkie niezbędne działania w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, informując o tym fakcie Sklep: sporządzenie protokołu określającego stan przesyłki i okoliczności uszkodzenia oraz podpisanie go jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób sprawdzania przesyłki jest regulowany przez prawo transportowe (artykuł 74 i następne). Ustawodawca przewidział, że akceptacja przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń skutkuje wygaśnięciem roszczeń z tytułu braków lub uszkodzeń przesyłki.

4. Odstąpienie od Zakupu

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej w ciągu 30 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyn, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pisemnego do Sklepu. Okres 30 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia dostarczenia towarów. Wysłanie oświadczenia przed jego upływem jest wystarczające, aby spełnić ten termin. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za nieważną, a Konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. To, co strony dostarczyły, podlega zwrotowi w niezmienionym stanie, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządzania. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy przedmiot nie wykazuje żadnych oznak użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony. Wraz z zwróconym przedmiotem Konsument jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich produktów otrzymanych na darmo. Załączenie do paczki dokumentu sprzedaży byłoby mile widziane. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towarów ponosi Konsument.

5. Reklamacje

Sklep ponosi odpowiedzialność za rękojmię, gdy sprzedany przez niego przedmiot jest wadliwy (wada - obniżenie wartości przedmiotu, przydatności przedmiotu, gdy przedmiot nie ma cech opisanych w usłudze Sklepu Doctor Nap®, gdy przedmiot został wydany w stanie niekompletnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument był tego nieświadomy. Warunkiem zachowania prawa do korzystania z reklamacji jest zgłoszenie wady na piśmie na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Doctor Nap® w ciągu 1 miesiąca od daty jej odkrycia. Z rękojmi Konsument ma prawo: odstąpić od umowy, obniżyć cenę, wymienić wadliwy przedmiot na inny bez wad, usunąć wadę. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu reklamowanego wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności uzyskania opinii biegłego, okres rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

6. Postanowienia Końcowe

Sklep Doctor Nap® dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów prezentowane na stronie internetowej były zgodne ze stanem rzeczywistym. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem sklep@doctornap.com przed złożeniem zamówienia. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 1997 roku, nr 133, pozycja 883). Zgodnie z tą ustawą, Konsumenci Sklepu mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Sklep pokrywa koszty wysyłki w przypadku wymiany towarów z powodu niewłaściwego wypełnienia zamówienia przez Doctor Nap® do wysokości określonej poniżej. Konsument pokrywa koszty wysyłki do Doctor Nap®. W przypadku błędu, Sklep zwróci Konsumentowi koszty wysyłki do Sklepu w wysokości wynikającej z kwoty na liście przewozowej i nie przekraczającej 13 złotych (słownie: trzynaście polskich złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na sklep za pobraniem. W przypadku złożonego zamówienia, gdy Sklep nie jest w stanie w całości je zrealizować, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku anulowania brakującej pozycji lub całego zamówienia, Sklep zwróci przedpłatę na konto bankowe lub kartę określone przez Konsumenta w ciągu 3 dni roboczych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze przepisy obowiązują od dnia 13 marca 2013 roku.